UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Vi har gennemført en evaluering af University College Lillebælts (UCL) partnerskaber.

 

UCL har gennem en årrække arbejdet med udvikling af partnerskaber som samarbejdsmodel med kommuner, region, institutioner og private virksomheder. Der eksisterer i dag ni partnerskaber med kommunerne i UCL’s dækningsområde. Foruden partnerskaberne med de 7 fynske kommuner, Vejle Kommune og Fredericia Kommune er der indgået partnerskabsaftale med Region Syddanmark, Dansk sygeplejeråd (DSR), Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SDMK).

 

Evalueringen kortlægger, hvilket udbytte partnerne har haft af samarbejderne samt analyserer både UCL’s og de eksterne partneres ønsker til udvikling af partnerskabsaftalerne. Evalueringen udvikler endvidere vidensgrundlaget for, hvordan UCL kan kvalitetssikre og udvikle partnerskaberne. Evalueringens fokus er således dels en kortlægning af opnåede resultater, dels en analyse med henblik på en aktiv udvikling af partnerskaberne.