UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

For University College Lillebælt (UCL) har Brøndum & Fliess gennemført en analyse af pædagogisk-administrative opgaver i grunduddannelsesområderne.

 

Baggrunden for analysen er, at UCL’s indtægter falder i perioden 2015-2018 på grund af en politisk beslutning om at nedsætte taxametret til uddannelserne og til administration og ledelse på professionshøjskolerne. På den baggrund blev denne analyse iværksat med henblik på dels at vurdere hvor der kan effektiviseres, dels hvor fælles standarder i de pædagogisk administrative procedurer kan medføre øget kvalitet i opgaveløsningen.

 

Analysen blev gennemført inden for følgende 1) Skema- og semesterplanlægning, 2) Praktikkoordination, 3) Studievejledning samt 4) Øvrige koordinatorfunktioner. Analysen estimerede et samlet driftsmæssigt effektiviseringspotentiale til 7 årsværk svarende til ca. 3,5 mio. kr.