UNDERVISNINGSMINISTERIET

Erhvervsuddannelsernes bidrag til innovation og indførelse af nye teknologier i Danmark – med fokus på Cleantech

 

Brøndum & Fliess har med Undervisningsministeriet som opdragsgiver udarbejdet en rapport, som konkret kan bruges til at udvikle det danske uddannelsessystem på erhvervsuddannelses-området. Rapporten præsenterer fire mulige strategier for at erhvervsuddannelserne kan imødekomme kompetencebehovet i erhvervslivet.

 

Der er dels tale om justering af eksisterende kompetencemål, nye specialer i eksisterende uddannelser, en make-over af den eksisterende vindmølleteknikeruddannelse og en helt ny Cleantechuddannelse. Alle forslag er nøje beskrevet og underbygget.

 

Rapporten er en casebaseret undersøgelse, der med udgangspunkt i kompetencebehov hos en række førende, innovative danske Cleantechvirksomheder, scanner alle kompetencemål i udvalgte, relevante erhvervsuddannelser.

 

Rapporten peger på, at en modernisering af erhvervsuddannelsernes grundlag vil sikre, at danske Cleantechvirksomheder i fremtiden kan rekruttere faglærte medarbejdere med en optimal kompetenceprofil på Cleantechområdet. Rapporten formulerer konkrete bud på, hvordan udvalgte kompetencemål kan moderniseres i overensstemmelse med virksomhedernes behov.

 

Cleantech og EUD – Nye klimatiltag på erhvervsuddannelserne

 

Brøndum & Fliess har foretaget en undersøgelse for Undervisningsministeriet, som viser, at Cleantechvirksomhederne savner en række kompetencer hos deres ansatte. Det gælder kompetencer inden for:

 

- Miljø

- Klima og bæredygtighed

- Sprog

- Globalisering og kommunikation

- Innovation

- It

- Forståelse for brugeradfærd og personlige kompetencer.

 

Til undersøgelsen har 79 Cleantechvirksomheder i efteråret 2009 svaret på, om de erhvervs-uddannede er i besiddelse af de kompetencer, der kræves.