UNDERVISNINGSMINISTERIET

De pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation

 

Brøndum & Fliess har afleveret rapport under programmet central analyse- og prognosevirksomhed til erhvervsuddannelserne.

 

Rapporten baserer sig i et betydeligt omfang på fire casestudier, som har til formål at inspirere både skoler, praksisfællesskaber, uddannelsesudvalg og andre interessenter. Rapporten påpeger, at de pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelser har et uudnyttet potentiale inden for bruger- og medarbejderdreven innovation.

 

Det pædagogiske og sundhedsrettede område er i centrum i den aktuelle debat om velfærds-samfundet. Det er et område, hvor udviklingen går stærkt, forventningerne hos borgerne vokser, der skal løbende effektiviseres, jobområderne udvikler sig, og kravene til medarbejderens kompetencer ændrer sig. Bruger- og medarbejderdreven innovation kan bidrage til, at en øget fokus på effektivisering ikke går ud over kvaliteten i ydelserne.

 

Evaluering af tilskud til naturvidenskabelige lærebøger

 

Brøndum & Fliess har gennemført en evaluering af tilskud til lærebøger mv. til naturfag i folkeskolen og på de frie grundskoler for Undervisningsministeriet.

 

Evalueringen havde til formål at skabe et godt indblik i anvendelsen af midlerne og skabe mulighed for at vurdere effekten af det ydede tilskud. Evalueringen omfattede en kortlægning af midlernes anvendelse og en analyse af ordningens effekt på undervisningen mv., herunder en vurdering af elevernes udbytte.

 

Evalueringen bestod af to dele:

 

-   En elektronisk indberetning, der indeholdt faktuelle oplysninger (tilskudsbetingelsen). Dataindsamlingen foretages af UNI-C.

 

-   En kvalitativ undersøgelse, der havde til formål at afdække ordningens effekt på undervisningen (interview- eller spørgeskemabaseret med inddragelse af de faktuelle oplysninger fra den elektroniske indberetning).