UDVIKLING AF LEDELSES- OG ORGANISATIONSSTRUKTUR I DEN DANSKE FOLKESKOLE

På en skole med ca. 400 elever og 125 medarbejdere har Brøndum & Fliess arbejdet med udvikling af ledelses- og organisationsstruktur. Skolen er en kompleks organisation, der står overfor en række udfordringer, som inkluderer behovet for mere enkle kommunikationsveje. Brøndum & Fliess har i samarbejde med ledere på skolen skabt en decentralisering af en række opgaver, samt en klarere opdeling af drifts og ikke-driftsopgaver, herunder iværksat udvikling af nye styringsmæssige tiltag.