STATENS CENTER FOR KOMPETENCE- OG KVALITETSUDVIKLING

Opstilling af effektmål

 

I Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) gennemførte Brøndum & Fliess en proces, der mundede ud i opstilling af effektmål for SCKK’s virke. Dette skete med baggrund i, at der senere skulle gennemføres en evaluering af SCKK med fokus på effekten af SCKK’s aktiviteter.

 

Konsulentbistanden omfattede dels udvikling af effektstige og indikatorer, dels inddragelse af SCKK med henblik på at sikre ejerskab, anvendelighed og legitimitet.