SOCIALPÆDAGOGERNE

Lean og uddannelse

 

Brøndum & Fliess har gennemført et koncentreret Lean-uddannelsesforløb, som uddannede 4 interne Lean-konsulenter til egenhændigt at facilitere Lean processer efterfølgende.

 

Lean-projektet havde til formål at frigøre ressourcer i organisationen samt på at skabe nye processer, der fremmer et godt arbejdsmiljø, og hvor et højt stressniveau hos medarbejdere/ledere reduceres efter en succesfuld implementering af Lean-projektet.

 

Uddannelsesforløbet indeholdt et fællesforløb for de interne Lean-konsulenter samt nogle praktiske læringsforløb, hvor de interne konsulenter som ”føl” arbejdede med Lean-processerne med udgangspunkt i SL’s faglige medarbejderes arbejdsprocesser.

 

I forløbet indgik endvidere løbende sparring med de interne Lean-konsulenter med henblik på at sikre, at de i de afsluttende uddannelsesmoduler spillede en stadig mere selvstændig rolle.

I hele forløbet gennemførtes såvel individuel og gruppevis coaching af de interne konsulenter.