Børn og ungeområdet er i opbrud: Kombinationen af en ny arbejdstidsaftale og en ny folkeskolereform rummer ganske store udfordringer for både forvaltning og på skolerne hos såvel ledelse som hos lærere og øvrige medarbejdere.

 

Med afsæt i vore erfaringer inden for børn og ungeområdet har vi udviklet en model, som skal sikre, at både forvaltning, ledelse, lærere og øvrige medarbejdere kommer til at arbejde positivt og konstruktivt sammen om de nye opgaver.

 

Udviklingsmodellen fokuserer på følgende temaer:

 

  • Hvordan skaber forvaltningen rammer og indhold for en ny styrings- og motivationstænkning, som forener folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale?
  • Hvordan opbygges en effektiv og inddragende ressourceplanlægning og ressourcestyring med udgangspunkt i kommunens vision og efterfølgende de enkelte skolers/institutioners vision?
  • Skal der etableres både drifts- og udviklingsfora, som eksekverer folkeskolereformens enkelte elementer?
  • Hvorvidt understøtter de fysiske rammer den nye organisatoriske tænkning?
  • Hvordan kombineres trivsel og inddragelse med den nye styringstænkning?

 

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om udviklingsmodellen er du velkommen til at kontakte Søren Brøndum (22 78 03 91) eller Martin Kronika Fliess (22 78 03 92).