SKANDERBORG KOMMUNE

Analyse af skolestruktur og skolekapacitet

 

For Skanderborg Kommune gennemførte Brøndum & Fliess i 2007 en analyse og vurdering af skolekapaciteten. Den daværende kapacitet samt det fremtidige kapacitetsbehov på skoleområdet frem til og med 2017 blev kortlagt. Derudover blev der foretaget konkrete vurderinger og anbefalinger i forhold til befolkningsprognosen. Analysen af skolekapaciteten gav således et væsentligt input til analysen af skolestrukturen ved at identificere de kapacitetsmæssige udfordringer, som en ændret skolestruktur efterfølgende kan tage hånd om.

 

På baggrund af kapacitetsanalysen gav analysen efterfølgende et bud på, hvordan en ændret skolestruktur kan skabe bæredygtige rammer for skolernes udvikling. Med bæredygtige rammer forstås, hvordan skolestrukturen skaber et hensigtsmæssigt elevtal på skolerne, således at både økonomi og skolernes faglige kerneydelse understøttes mest muligt. Endvidere indgik skolernes betydning for lokalsamfundene som vurderingskriterium, dvs. skolernes betydning for kultur- og fritidsaktiviteter, der rækker ud over undervisningen, blev inddraget i vurderingen af den fremtidige skolestruktur.