SKANDERBORG KOMMUNE

Analyse af kollektiv trafik

 

Brøndum & Fliess har for Skanderborg Kommune gennemført en overordnet trafikanalyse af den kollektive trafik i Skanderborg Kommune.

 

Trafikanalysen skabte et veldokumenteret grundlag for en politisk beslutning om Skanderborg Kommunes serviceniveau på trafikområdet. Endvidere indeholdt analysen et oplæg til vedtagelse af en politik for kollektiv trafik i Skanderborg Kommune – baseret på scenarier.

 

Scenarierne for den fremtidige politik inkluderede både forslag til alternative politikker for kollektiv trafik samt afledte konsekvenser for både serviceniveau og økonomi. Der fokuseredes på, hvordan den kollektive trafik og den kommunale transport kunne tænkes sammen.