RUDERSDAL KOMMUNE

Lean i Borgerservice

 

Brøndum & Fliess har i Rudersdal kommunes borgerservice gennemført Lean-projekter indenfor pensionsområdet, pladsanvisning og folkeregister. Lean-procesoptimering gennemførtes blandt andet ved at fokusere på snitflader mellem de berørte teams og andre teams. Endvidere fokuseres på, hvordan erfaringer fra de gamle Birkerød og Søllerød Kommune kunne anvendes som udgangspunkt for de fremtidige arbejdsgange. Arbejdsgangsanalyserne suppleredes med en workshop, hvor resultaterne fra arbejdsgruppemøderne blev præsenteret og det blev vurderet, hvordan Lean processerne kunne udvikles og fremmes gennem involvering af både medarbejdere og teamledelse.