REBILD KOMMUNE

I løbet af efteråret 2015 gennemfører vi en undersøgelse af skoleområdet i Rebild Kommune, som ønsker at:

 

1. Styrke den positive faglige udvikling på skolerne generelt


2. Mindske de faglige forskelle skolerne imellem ved at styrke de udfordrede skolers mulighed     for at hæve det faglige niveau


3. Styrke elevernes trivsel


4. Styrke personalets trivsel


5. Styrke den positive udvikling med sammenhæng i det gode børneliv fra 0-16 år


6. Styrke skolernes handlemuligheder og fleksibilitet i forhold til de inkluderende indsatser,          undervisningens tilrettelæggelse, brug af faglige spidskompetencer mv.

 

Brøndum & Fliess’ analyse indeholder en række handleanvisninger, som blandt andet bygger på en gennemgang og vurdering af af følgende områder:

 

- Faglige resultater fra skolerne

- Ressourcetildeling

- Forbrug på ledelse og administration

- Undervisernes arbejdsfordeling/arbejdsbelastning

- Socioøkonomiske nøgletal

- Udvikling i elevflytninger mellem skoler

- Generel udvikling i elevtal på kommuneniveau

 

- Organisationsbelastning 

·         Faglige resultater fra skolerne

·         Ressourcetildeling

·         Forbrug på ledelse og administration

·         Undervisernes arbejdsfordeling/arbejdsbelastning

·         Socioøkonomiske nøgletal

·         Udvikling i elevflytninger mellem skoler

·         Generel udvikling i elevtal på kommuneniveau

·         Organisationsbelastning