RANDERS KOMMUNE

Kapacitets- og strukturanalyse for skoleområdet

 

For Randers Kommune har Brøndum & Fliess gennemført en større kapacitets– og strukturanalyse af skoleområdet.

 

På baggrund af en række prognoser for elevtilgangen er skolestrukturen, herunder lokalisering af skoler (eksisterende og evt. ny), kapacitet og skoledistrikter, vurderet ud fra bl.a. følgende kriterier:

 

-   Nærhed

-   Undervisningens kvalitet

-   Økonomisk rentabilitet

-   Ledelsesmæssig bæredygtighed.

 

Der er desuden foretaget en vurdering af den vidtgående specialundervisnings organisering og placering. På baggrund heraf skal analysen lægge op til en plan for udvikling af skolernes fysiske rammer.