I den private sektor arbejder vi med strategi- og procesrådgivning.

 

Strategi- og procesrådgivningen omfatter både forretningsudvikling og markedsanalyser for mellemstore teknologitunge cleantechvirksomheder samt for større virksomheder inden for infrastrukturområdet. Vores tilgang til området er en kombination af teoretisk og metodisk viden, der sammensættes med praksiserfaring.

 

Procesrådgivningen omfatter implementering, hvilket vil sige at vi stiller konsulenter til rådighed, som arbejder med og hos kunden i længere tidsperioder. Vi har fokus på gennem analyser at skabe handling og resultater for vore kunder.

 

Vore opgaver, specifikt rettet til virksomheder i den private sektor, omhandler en række ydelser, der fokuserer på effektivisering og udvikling:

 

-   Lean- og procesoptimeringskurser af 6 moduler, typisk over 3-4 dage. Kurset omfatter i reglen 4-8 medarbejdere/ledere fra virksomheden, der kan komme fra forskellige afdelinger (udvikling, salg, support, og administration). Kurset, som afholdes på virksomheden, tager udgangspunkt i øvelser af både teoretisk og praktisk karakter. De praktiske øvelser inddrager data fra virksomheden, herunder fokus på spild og fejl (der inddrages begreber fra Six Sigma). Efter afslutning af det 6. modul vil deltagerne egenhændigt kunne facilitere procesoptimeringsforløb, dvs. indgå i alle faser lige fra kortlægning, forandring og over til den løbende forbedring/implementering. Der lægges vægt på at give deltagerne såvel kortlægningsværktøjer som værktøjer til prioritering og estimering af effektiviseringspotentiale.

 

-   Procesoptimeringsforløb (Lean) i virksomhederne. Vi fokuserer i særlig grad på snitflader mellem afdelinger/teams og inden for det enkelte team (Typisk deltagende afdelinger er udvikling, salg og produktion). Gennem et helhedsorienteret, faseopdelt analyseforløb, sættes fokus på estimering af effektiviseringspotentialer inden for og mellem afdelingerne (fx eliminering af spild og unødig ventetid på grund af uhensigtsmæssige snitflader samt uklare roller og ansvarsplaceringer).

 

-   Rekruttering, teambuilding og lederudvikling. Vi har certificerede konsulenter, der med udgangspunkt i kortlægning af kompetenceprofiler (GARUDA-profiler) indgår i både rekrutteringsforløb og som facilitator/coach i teambuildingsforløb samt i forhold til lederudvikling.