NNIT

Konkurrencekraften i videntunge virksomheder

 

Brøndum & Fliess har i marts 2007 udarbejdet rapporten ”Konkurrencekraften i videntunge virksomheder i Danmark 2006” i samarbejde med NNIT A/S. Analysen kortlægger, hvordan strategieksekvering, it-governance samt organisation, kultur og processer praktiseres i den succesfulde virksomhed. Analysen er foretaget blandt 152 private virksomheder og 50 ministerier, styrelser, direktorater, regioner og kommuner. De udgør nogle af de største og mest videntunge virksomheder i Danmark.

 

Analysen viser, at der er fællestræk i måden, virksomheder med økonomisk succes griber innovation, strategieksekvering, it-governance og arbejdsprocesser an. Træk, der ikke ses hos virksomheder med ringe økonomiske resultater. Analysen kortlægger og beskriver bedste praksis hos de succesfulde virksomheder med henblik på at give inspiration til de mindst succesfulde.

Af rapporten fremgår blandt andet, at mens der i de mest succesfulde virksomheder altid sker en prioritering af strategiske tiltag med direktionens aktive og synlige indsats, så er det modsatte tilfældet i de mindst succesfulde virksomheder. Her er der på én og samme tid mindre direktionsinvolvering, en markant lavere innovationsgrad, ineffektiv it-governance og ingen løbende procesoptimering.

 

Hvad angår Lean-projekter viser analysen, at det ikke er antallet af Lean-projekter, der er afgørende, men at tankegangen bag Lean-projekter forplanter sig permanent i virksomhedskulturen, hvor det for medarbejderne bliver en ret og pligt løbende at komme med forslag til effektivisering af egne arbejdsprocesser. Det betyder, at hvis der ikke er en værdibaseret virksomhedskultur og en kultur med medarbejderinddragelse og selvstyrende teams, så får et Lean-projekt svært ved at lykkes. Endelig skal der også være en klar aftale mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan de ressourcer, de får frigjort, skal bruges.

 

Analysen identificerer 10 opmærksomhedspunkter, der illustrerer bedste praksis (blandt de virksomheder, som har fokus på opmærksomhedspunkterne) inden for strategieksekvering, it-governance og interne organisatoriske processer. Opmærksomhedspunkterne kan understøtte en succesfuld økonomisk vækst, og de viser samtidig, hvor de virksomheder, der ikke mestrer opmærksomhedspunkterne kan forbedre sig:

 

-   Involvere direktionen

-   Klare rolle- og ansvarsfordelinger i it-governance modellen

-   Ret og pligt til at optimere arbejdsprocesser – værdibaseret virksomhedskultur i praksis

-   Løbende procesoptimering - fx Lean - sætter fokus på kundernes behov

-   Relatere it-strategien til forretningsstrategiens målsætninger

-   Skabe sammenhæng mellem business cases og vurdering af værdipotentiale

-   Systematisk og kontinuerlig porteføljestyring af strategiske projekter

-   Systematisk og kontinuerlig porteføljestyring af kritiske it-teknologier

-   Aftale indhold og kvalitet i it-services med forretningsansvarlige

-   Styrke strukturering og systematisering af interne videnprocesser

 

Du kan læse mere om rapporten i Berlingske Nyhedsmagasin (nr. 11 – 30/3 2007) eller du kan kontakte os på mail info(at)broendum-fliess.dk