NÆSTVED KOMMUNE

Brøndum & Fliess planlægger og gennemfører en proces for skolerne i Næstved Kommune, hvor der er fokus på følgende:

 

1. Forvaltning, skoler og medarbejdere skal tænkes som en samlet kompetencebank

 

2. Et vidensbaseret skolevæsen, der arbejder ud fra en evident platform, hvor der skabes bedre resultater og tryghed i organisationen

 

3. Energi, samskabelse og fællesskabsfølelse i organisationen

 

En stor del af processen er relateret til Næstved Kommunes målsætninger om økonomi, trivsel, faglig performance, inklusion og 95 %-målsætningen. I den forbindelse arbejdes der med etableringen af en programteoretisk ramme for skolerne.

 

Programteorien giver en forklaring på, hvordan indsatsen på skolerne omsættes til resultater, og med programteorien er det bl.a. muligt at:

 

1. Formulere indsatsen præcist

2. Gennemføre evaluering

3. Tydeliggøre virkningsmekanismer

4. Styrke troen på indsatserne

5. Vurdere, hvilke dele af indsatserne, der fungere

6. Kvalificere og forbedre mål for outcome