MILJØMINISTERIET

Procesoptimering i Miljøministeriets Personaleadministration

 

I Miljøministeriet har Brøndum & Fliess gennemført et procesoptimeringsprojekt i regi af Miljøministeriets Personaleadministration (MPA), der er en personaleadministrativ koncernenhed, som betjener departement og styrelser i Miljøministeriet.

 

Projektet havde to hovedelementer:

 

-   Et forløb med deltagelse af repræsentanter bredt i Miljøministeriet med henblik på afdækning af processer vedrørende administrativ behandling af lønforhandlinger, rekruttering, ansættelser, dagpenge, socialt kapitel, bestillingssystem (OMADA) samt refusioner.

 

-   Et uddannelsesforløb, der målrettet har uddannet en række medarbejdere til interne procesoptimeringskonsulenter, som egenhændigt kan facilitere procesoptimeringer efterfølgende.

 

Projektet fokuserede både på it-understøttelse samt på procesoptimering inden for styrelserne samt mellem styrelser og MPA. Endvidere indgik fokus på udvikling af nye ydelser i MPA med henblik på at sikre kvalitet og standardisering i Miljøministeriets personaleadministration.