LO

Analyse af fremtidens ungdomsuddannelser


Brøndum & Fliess har udarbejdet analyse af mulige udformninger af fremtidens ungdomsuddannelser for LO.

Analysen blev brugt til at danne rammen om LO’s indspark i den politiske debat omkring fremtidens ungdomsuddannelser, med særligt fokus på erhvervsuddannelserne. Kerneområdet for analysen var strukturer og rammer for erhvervsuddannelsen og fokus var på at få hævet gennemførelsesprocenten.

 

A-kasser: Strategiudvikling

 

Brøndum & Fliess har været en aktiv partner i strategiudviklingen for LO’s A-kasser. Målet med opgaven har været at sikre den danske models fortsatte eksistens i et fremtidigt kommunalt beskæftigelsessystem med LO fagbevægelsen og LO a-kasserne i en fortsat central rolle på beskæftigelsesområdet.