LÆNKEAMBULATORIERNE

Lean-projekt i administrationen


Brøndum & Fliess har gennemført Lean-projekt i Lænkens administration.

Lean-projektet i Lænken havde to parallelle spor, der blev bundet sammen i et og samme projektforløb:

 

-   Et Lean-forløb, der fokuserede på administrationen. I projektforløbet nedsættes et

mindre antal grupper, produktionsgrupper, som arbejdede hovedprocesser i administrationen.

-   Et Lean-uddannelsesforløb, der målrettet uddannede 2 interne Lean-konsulenter til

at opnå viden om samt evne til at facilitere Lean processer efterfølgende i Lænken.