LÆNKEAMBULATORIERNE

TOTALRÅDGIVNING

 

Brøndum & Fliess er vinder af Dansk Management Råds nyindstiftede konsulentpris, Wild Prize 2009, som gives til et særligt nytænkende og innovativt konsulentprojekt. Konsulentprojektet er gennemført for Lænke-ambulatorierne i Danmark, som yder alkoholbehandling til borgere og pårørende, som er berørt af et alkoholmisbrug. Projektet fokuserer på at forvandle Lænke-Ambulatorierne fra en semioffentlig virksomhed til en kunderettet servicevirksomhed på markedsvilkår. Dommerkomiteens begrundelse for prisen er:

 

Brøndum & Fliess har ført kunden sikkert gennem en total forandringsproces, hvor kunden gik fra at være en halvoffentlig virksomhed til en kundeorienteret virksomhed drevet på markedsvilkår.

 

Konsulenterne har ydet holistisk rådgivning baseret på stort set alle managementerhvervets grundlæggende fagligheder og opnået markante resultater i form af bedre kvalitet i opgaverne, øget produktivitet, overopfyldelse af budget og øget kundetilfredshed.

 

Konsulenterne har gennem unik indlevelsesevne professionaliseret organisationen og formået at sikre balance mellem virksomhedernes frivillige medarbejdere og professionelle behandlere. Vel at mærke under omstændigheder, hvor organisationen var i krise som følge af bortfaldende offentlig finansiering og helt nyt dokumentations- og kvalitetskrav på grund af strukturreformen.

 

Konsulenterne har desuden i helt særlig grad evnet at målrette formidlingen samt overdrage brugbare værktøjer og viden til kunden. Gennem projektet har konsulenterne demonstreret hvor bredt branchen spænder både i forhold til kompetencer og kundesegmenter.

 

Dansk Management Råds uvildige dommerkomité er professor Flemming Poulfelt (CBS), adm. koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen (FLSmidth), adm. direktør Henrik Hagens (Hagens Fjedre A/S), kommunaldirektør Lars Holte (Odsherred Kommune) og koncern-chef Lisbeth Knudsen (Berlingske Media).