KOLDING PÆDAGOGSEMINARIUM

Evaluering af iværksætterprojekt

 

Evalueringen, der gennemførtes for en kreds af uddannelsesinstitutioner og med Kolding Pædagogseminarium som opdragsgiver, omfattede socialfondsprojektet ”Iværksætter på tværs”.

 

Projektet blev evalueret i forhold til sin målbeskrivelse og evne til at sætte iværksætteri på dagsordenen på uddannelsesinstitutionerne. Evalueringen ydede herudover de ansvarlige uddannelsesinstitutioner en fremadrettet rådgivning om, hvordan iværksætteri kan styrkes yderligere gennem institutionernes målrettede undervisningsaktiviteter; både undervisningsinitiativer (fx camps, workshops m.v.), der er specifikt rettet imod iværksætteri, samt i forhold til grunduddannelsernes aktiviteter bredere. Der blev desuden lagt vægt på, ud fra evalueringens resultater, at formulere en bedste praksis for undervisere i form af en række gode råd om, hvordan iværksætteri kan stimuleres i undervisningssituationen.