KØGE KOMMUNE

IT-rådgivning

 

For Køge Kommune, Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) har Brøndum & Fliess gennemført et større it-projekt, der havde til formål, at:


-   Øge udnyttelsesgraden af eksisterende software 

-   Afdække muligheder og omkostninger ved at imødekomme funktionalitetsbehov

 

Brøndum & Fliess gennemførte en analyse af funktionalitetsbehov og –muligheder med udgangspunkt i de behov og ønsker, som brugerne oplevede i deres arbejde med systemerne og deres viden om systemernes sammenhæng med sagsgange på de forskellige aktivitetsområder i SAF. Analysen systematiserede og ekspliciterede den ”skjulte” viden blandt medarbejderne – med henblik på at udvikle bedste praksis.