INNOVATION

Brøndum & Fliess gennemfører for tiden tre innovationsprojekter i samarbejde med Halsnæs Kommune, Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune omhandlende medarbejderdreven innovation for velfærdsydelser til svært psykisk og fysisk handikappede. Projekternes mål en styrket faglighed og bedre fastholdelse af medarbejder på tre forskellige bosteder, samt øget trivsel på arbejdspladserne for såvel beboere som ansatte.

 

Der er tale om innovationsprojekter, der kombinerer traditionelle og nye innovationsmetoder fx arbejdskortlægning via fotodagbøger, procesworkshops, co-creation workshops og koncepttest. Processerne fokuserer på løbende læring og idégenerering. Som et supplement til innovationsprocesserne uddannes innovationsagenter i de tre kommuner, således at de ved projektets afslutning er velbevandrede i medarbejderdrevne innovationsprocesser.

De tre innovationsprojekter er ét af blot fire initiativer, der i 2008-2009 har modtaget støtte fra Puljen for brugerdreven innovation med særlig fokus på medarbejderdrevne innovationsprocesser og –metoder.

 

Læs mere på www.brugerdreveninnovation.dk