HOLBÆK KOMMUNE

Analyse af skolestrukturen i Holbæk Kommune

 

For Holbæk Kommune har Brøndum & Fliess gennemført en kapactitets- og strukturanalyse af de i alt 21 folkeskoler.

 

Skoleanalysen i Holbæk Kommune har bl.a. bidraget med følgende output:

 

- Scenarier for den fremtidige skolestruktur

- Vurdering af kapacitet/struktur

- Vurdering af betydningen af den forskelligartede udvikling i elevtal

- Kobling mellem budget og struktur, herunder vurdering af nuværende budgettildelingsmodel

- Incitamenter til inklusion af specialundervisningsområdet