HØRSHOLM KOMMUNE

Vi har for Hørsholm Kommune udarbejdet en analyse vedrørende optimering af ejendomskapaciteten. Analysens formål var - ud fra en grundforudsætning om uændret serviceniveau i Hørsholm Kommunes kerneydelser - at identificere det økonomiske potentiale ved at tilpasse kommunens ejendomskapacitet på alle sektorområder til kommunens fremadrettede behov.

 

Analysen anviser via forskellige scenarier veje til en mere effektiv og fleksibel anvendelse af bygningsmassen og peger på mulighederne for både at reducere udgifterne til bygningsmassen og realisere en engangsindtægt ved salg af bygninger og ubebyggede grunde. Målet er at bruge bygninger og matrikler på en mere effektiv måde for at skaffe ressourcer til udvikling af kvalitet i kerneydelserne.

 

Analysen anviser tillige veje til, hvordan et effektiviseringspotentiale kan omsættes i investeringer i nye bygninger, hvilket vil fremme kerneydelsernes kvalitet og tilgængelighed, fx ved at kerneydelserne placeres tættere på borgerne i de områder, hvor borgerne kommer hyppigst eller placeres tættere på andre kerneydelser, fx at dagtilbud og skoler tænkes sammen i børneuniverser.