HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Lean- og medarbejderdrevet projekt i Teknik- og Miljøcenteret

 

Brøndum & Fliess gennemfører for øjeblikket et Lean- og medarbejderdrevet projekt i Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter. Projektet er relateret til kvalitetsstyringsarbejdet på miljø- og teknikområdet, og omfatter fastlæggelse af:

 

-   Normtider (tidsbudgetter) for en række opgaver på teknik- og miljøområdet

-   Organisering og gennemløb af de enkelte opgaver

 

Projektet optimerer de udvalgte arbejdsgange med henblik på at bidrage til, at kommunens opgavevaretagelse kendetegnes ved høj målopfyldelse, faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed. Herudover bidrager projektet til en mere enkel og strømlinet organisation med mindst mulige spildtid og uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.

 

Lean-projekt i Borgerservice

 

I Høje-Taastrup Kommune har Brøndum & Fliess gennemført et Lean-projekt i Borgerservice indenfor områderne opkrævning, pladsanvisning og Servicebutikken. Lean-projektet inkluderede dels Lean Organisationsudvikling i Borgerservice, dels Lean-uddannelse af medarbejdere.

 

Medarbejderinvolvering, ledelsesopbakning, ejerskab og kreativitet er vigtige elementer i alle projektets faser. Lean-processerne får det bedste resultat, hvis deltagerne synes, at processerne rykker, og at det er sjovt at være med. Lean-tankegangen fokuserer både på at frigøre ressourcer samt at skabe nye processer, hvor stressniveauet for såvel medarbejdere som ledere er faldet markant.