HMN NATURGAS

For HMN Naturgas arbejder Brøndum & Fliess løbende med effektivisering og udvikling af arbejdsgange og processer ved hjælp af Leanforløb.

 

Der fokuseres på detailniveau, og der anvendes forskellige metoder md henblik på:

 

  • Forenkling af arbejdsprocesser

  • Færre skift mellem medarbejdere i forhold til en sag mindsker hvile- og procestid

 

  • Identificering af snitflader til andre enheder/instanser samt opstille forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsprocesser, herunder evt. justering af snitflader

 

  • Digitalisering og ensartet praksis og anvendelse af it-systemer