GRIBSKOV KOMMUNE

I løbet af sommeren 2015 gennemførte vi en analyse af skoleudgifterne pr. elev i Gribskov Kommune.

 

Baggrunden for analysen er, at Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for skoleudgifter pr. elev opleves som relativt højt sammenlignet med kommuner, som Gribskov Kommune sædvanligvis sammenligner sig med.

 

Analysen rummer en dybere og sammenlignende analyse af, hvorfor udgifterne på skoleområdet har dette niveau:

 

  • Analysen forklarer detaljeret årsagen til udgifterne pr. elev – samlet og fordelt på skolerne
  • Større forskelle mellem skolerne i Gribskov Kommune er analyseret og forklaret, set i forhold til specifikke budgetposter og –prioriteringer
  • Analysen prioriterer forslag til sammenlignelige nøgletal skolerne imellem og giver et bud på skolernes udgifter pr. elev til henholdsvis almenområdet og specialområdet
  • Endelig lægger analysen op til efterfølgende økonomiske initiativer, fx i forslag til en ny tildelingsmodel mv.