GLOSTRUP KOMMUNE

Analyse af skoleområdet i glostrup kommune

Brøndum & Fliess er ved at gennemføre en kapactitets- og strukturanalyse af Glostrup Kommune. Analysen af skoleområdet i Glostrup Kommune skal bidrage til et nuanceret og fagligt funderet grundlag for fremtidige beslutninger om den samlede skolestruktur og -kapacitet i Glostrup Kommune. Kommissoriet for analysen er at analysere og beskrive skolestrukturen i et økonomisk og pædagogisk perspektiv, samt at give konkrete bud på en hensigtsmæssig struktur.

 

Analysen baserer sig på en række scenarier, hvor hvert scenario danner rammen for forslag til flere løsninger. Målet med scenarierne er at bidrage til at belyse, hvad ændringer i skolestrukturen betyder for de enkelte skoler – og hvad der er argumenterne bag sådanne ændringer.