FREMTIDENS KOMPETENCER

Brøndum & Fliess udarbejder analyser i feltet mellem kompetencer, uddannelser og arbejds-marked. Vi arbejder for offentlige og private kunder – herunder ministerier, kommuner og interesseorganisationer på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

 

-   Vi gennemfører uddannelsesanalyser, der afdækker fremtidens uddannelsesbehov og -struktur med fokus på alle uddannelsesniveauer fra folkeskole over erhvervsuddannelser til de lange videregående uddannelser. Vi orienterer os mod såvel udbud som efterspørgsel: Er der kompetencematch mellem uddannelser og arbejdsmarked? Vi har et særligt blik for det spænd, der er imellem Danmarks forskellige uddannelsesniveauer.

 

-   Vi gennemfører kompetenceafdækning med fokus på kompetencehuller og -behov i forskellige brancher. Hvilken kompetenceefterspørgsel eksisterer nu og i fremtiden? Hvilke konsekvenser har kompetencehuller for virksomheders strategi og udvikling?

 

-   Brøndum & Fliess har blandt andet gennemført en kompetenceafdækning inden cLeantechfeltet med Undervisningsministeriet som opdragsgiver. Analysen har fokus på alle typer af kompetencer og uddannelsesniveauer med særlig vægt på de erhvervsuddannede.

 

-   En diskurs i samfundet om at sikre løbende innovation i den offentlige sektor præger i disse år praksis- og udviklingsaktiviteterne på landets primære velfærdsinstitutioner. Dette danner ramme for en analyse som Brøndum & Fliess har udarbejdet for Undervisningsministeriet med fokus på pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation.

 

-   For DI har Brøndum & Fliess undersøgt it-erhvervets kompetencebehov nu og i fremtiden med særlig vægt på en række domæneområder fx sundhed og miljø/klima. Analysen blev gennemført i tæt samarbejde med DI og Københavns Universitet.