FREDERIKSSUND KOMMUNE

Vi har i løbet af 2015 gennemført en analyse af såvel opgaveløsning som organisation i Frederikssund Kommunes Job- og Borgercenter.

 

Analysen identificerer en mere hensigtsmæssig opgaveløsning med fokus på følgende aspekter:

 

  • En strømlinet, helhedsorienteret indsats i Job- og Borgercenter, herunder etablering af veldefinerede kerneopgaver

 

  • Muligheder for tværgående initiativer på bekostning af en mere fagligt opdelt opgaveløsning

 

  • Vurdering af ressourceanvendelsen samlet set i Job- og Borgercenter og for hvert enkelt område for derved at kunne kanalisere ressourcer derhen, hvor der er mest behov for det

 

Analysen rummer endvidere en tydeliggørelse af serviceniveau og fremme af fælles standarder samt ved at mindske sårbarhed i opgaveløsningen.