FREDERICIA KOMMUNE

Vi har gennemført en analyse af skolestrukturen i Fredericia Kommune. Strukturanalysen indeholder dels en analyse og beskrivelse af skolestrukturen i et økonomisk og pædagogisk perspektiv, dels konkrete bud på en hensigtsmæssig struktur. Formålet med analysen er, at Fredericia Kommunes byråd får et tilstrækkelig kvalificeret grundlag at træffe en langsigtet skolepolitisk beslutning ud fra.

 

Analysen forholdt sig til en række kerneudfordringer:

 

• En grundskole, der vil kunne bryde med det mønster, at flere børn med særlige behov bliver udskilt til specialskoler, og at tosprogede elever i stadig højere grad frekventerer én skole i kommunen

 

• En grundskole, der kan fremme elevernes faglige niveau og sociale robusthed, så de evner at få en ungdomsuddannelse

 

• En ny skolestruktur, som bl.a. via rationel klassedannelse skal bidrage til en potentiel årlig driftsbesparelse på mellem 4 og 8 mio. kr.

 

Analysen af skolestrukturen er bygget op om følgende scenarier:

 

1. Scenario 1: Tilpasning:

Fokuserer på løsninger, der alene udgør en relativ lille tilpasning af den nuværende skolestruktur, dvs. mindre justeringer af skoledistrikterne

 

2. Scenario 2: Bæredygtige skoler:

Scenariet forudsætter, at der på hver skole gennemsnitligt er minimum 22/24 elever i den enkelte klasse

 

3. Scenario 3: Basis- og udskolingsskoler:

Scenariet beskriver forskellige muligheder for etablering af basis- hhv. udskolingsskoler

 

4. Scenario 4: Skole på flere matrikler:

Scenariet beskriver mulighederne for at etablere et færre antal skoledistrikter i Fredericia Kommune

 

5. Scenario 5: Etablering af ny skole i Fredericia C:

Scenariet beskriver mulighederne for at etablere en ny udskolingsskole i Fredericia C