Brøndum & Fliess er etableret i oktober 2006 af Søren Brøndum og Martin Kronika Fliess. Vi er en konsulentvirksomhed, som gennemfører analyser, evalueringer, effektiviseringer og Lean organisationsudviklinger af høj kvalitet og med mærkbar positiv effekt for kunden:

 

Vi skaber Viden: Vores analyser skaber ny viden til kundens virksomhed.

 

Vi skaber Handling: Sammen med kunden bruger vi den nye viden til at rådgive om hvordan der skal handles.

 

Vi skaber Forandring: Målet for vores rådgivning og kundens handlinger er at skabe fremadrettet forandring i virksomheden.

 

Brøndum & Fliess ønsker at give hver enkelt kunde en mærkbar værditilvækst gennem rådgivning, analyse og implementering. Gennem effektivisering og innovation ønsker vi at være en gennemgående driver for forretningsudvikling. Vi ønsker at bringe kunden derhen, hvor organisationen udvikles: Som ekstern evaluator eller som intern implementator - på medarbejder- eller ledelsesniveau.

 

Vi er kendetegnet ved:

 

-   At sikre værdiskabende resultater for kunden

-   At være loyale, men kritisk udfordrende

-   At kommunikere med klare velunderbyggede budskaber

-   At være en organisation med stor fleksibilitet i opgaveløsningen

 

Bestyrelsen for Brøndum & Fliess A/S består af:

 

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen (bestyrelsesformand)


Jørgen Clausen, særlig rådgiver, Rektorkollegiet, Syddansk Universitet