ENTREPRENØRSKAB PÅ KRYDS OG TVÆRS

Evaluering af undervisningsforløbet for professionshøjskolerne UC Vest, UC Lillebælt og UC Syd samt International Danish Entrepreneurship Academy (IDEA Syd)

 

Projektet, Entreprenørskab på kryds og tværs, omfatter undervisning af 180 undervisere på de 3 professionshøjskoler (med 60 undervisere fra hver institution). Projektets langsigtede mål er at udvikle innovative studieformer på alle professionsuddannelserne med sigte på at øge de studerendes interesse for og kompetencer til at arbejde innovativt og entreprenant i de studerendes senere arbejdsliv.