Vi har erfaring med at udarbejde strategiske analyser på ejendomsområdet, herunder udarbejdelse af ejendomsoptimeringsanalyser for kommuner, hvor det økonomiske potentiale ved at tilpasse kommunens ejendomskapacitet på alle sektorområder til kommunens fremadrettede behov identificeres. 

 

Vores optimeringsanalyser anviser veje til en mere effektiv anvendelse af bygningsmassen og peger dermed på mulighederne for en omkostningsreduktion i udgifterne til ejendomme. Denne omkostningsreduktion vil typisk kunne realiseres gennem en optimeret anvendelse af lokalerne med udgangspunkt i både en reduktion i antal kvadratmeter, udgifter til drift og i forhold til udgifter til anlæg mv.