DI/ITEK

Den intelligente virksomhed

 

For DI/ITEK har Brøndum & Fliess over 2008 udarbejdet en analyse af den intelligente virksomheds it-anvendelse. Målet med analysen har været at igangsætte en debat om virksomhedernes brug af it.

 

Den empiriske basis for analysen har været interview med 32 vidensintensive virksomheder inden for industri, handel, service, it og transport, hvor der er blevet udarbejdet uddybende cases med 13 af disse. Kombineret med teoretiske overvejelser og diskussioner er der på denne baggrund draget følgende hovedkonklusioner i rapporten:

 

-   Det er muligt at spore en positiv effekt af e-business direkte på bundlinjen

-   First mover innovation betaler sig

-   E-business skaber fundament for vækst og erobring af markedsandele

-   Der sker et opbrud i den traditionelle branche- og virksomhedsstruktur som følge af e-business

-   E-business bliver i stigende grad en integreret del af virksomhedernes overordnede strategi

-   Kundefokus tillægges større vægt med e-business

 

Herudover har rapporten udpeget en række globale e-business tendenser, herunder øget fokus på proceskæder og måling af resultater som direkte følge af e-business. Dette er blevet gjort med henblik på at kortlægge den udvikling, som de danske virksomheder skal være klar til at følge.

På baggrund af analysen har DI/ITEK uddelt pionerprisen til Danmarks bedste e-businessvirksomhed.

 

Brøndum & Fliess forventer, at rapporten kan være en inspirationskilde til virksomhederne i deres fortsatte arbejde mod forbedring af egen e-business performance.

 

For en uddybning kan rapporten downloades her

 

E-business i verdensklasse

 

For DI/ITEK har vi gennemført en analyse af 500 virksomheders e-business.

 

Det konkluderes i analysen, at mange – især større - virksomheder er forholdsvis langt i omstillingen til e-business, men at der er stadig et stykke vej:

 

-   Virksomhederne anvender i høj grad e-business-aktiviteter i internt rettede forretningsprocesser. Derimod anvender virksomhederne i mindre grad eksternt rettede e-business-aktiviteter som eksempelvis simple og avancerede e-indkøb samt ekstranet. E-læring og Knowledge management-systemer anvendes endvidere i beskedent omfang.

-   E-handlens omfang er stadig forholdsvis beskedent: Onlinesalget for 75 % af virksomhederne udgør under 10 % af virksomhedernes samlede omsætning.

-   Under halvdelen af virksomhederne prioriterer tiltag som opbygning af intranet, koncernfælles it-infrastruktur samt it i planlægning af ressourcer og bemanding.

-   Industrivirksomhederne (især de større industrivirksomheder) anvender i højere grad it-baseret produktionsstyring end virksomheder inden for servicesektoren og bygge- og anlægsbranchen.

 

For en uddybning kan rapporten downloades her