DI OG KØBENHAVNS UNIVERSITET

Udarbejdelse af Kompetencekatalog

 

For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, er der behov for at få kortlagt og præsenteret den generelle efterspørgsel på it-kompetencer. Dette arbejder har Brøndum & Fliess stået for i tæt samarbejde med opdragsgiverne DI og Københavns Universitet. Arbejdet er udført med en kvantitativ indgangsvinkel og et omfattende datasæt ud fra medlemsvirksomheder hos DI ITEK.