DANSK METAL, PROSA, DI ITEK OG MICROWORLD

Markedsundersøgelse – Nuværende samt fremtidens behov for it-specialister regionalt i Danmark

 

Undersøgelsens interessenter er arbejdsmarkedets parter, der ønskede operationelle oplysninger til at tilrettelægge beslutninger på området. Undersøgelsens målgruppe var todelt: Dels danske it-virksomheder, dels andre relevante virksomheder (primært industri- og servicevirksomheder) som har medarbejdere i relation til it-drift og -produktion.

 

Undersøgelsen tog bl.a. udgangspunkt følgende aspekter:

 

-   En repræsentativ landsdækkende undersøgelse, der kan opdeles regionalt.

-   Brancheopdeling i forhold til branchekoder fra Danmarks Statistik