DANMARKS STATISTIK

Brøndum & Fliess gennemfører et Leanforløb vedrørende årlig statistikproduktion og central indsamling af data. Der fokuseres på hele processen for de årlige statistikker, herunder:

 

  • Indsamlingsprocessen: Fra planlægning over forberedelse af IBS til udsendelse og modtagelse

 

  • Dialog og kommunikation samt samarbejde med fagkontorer vedrørende stikprøve mv.

 

  • Opgave- og ansvarsfordeling: Dels internt i kontoret for Virksomhedsindberetninger, dels mellem Virksomhedsindberetninger og fagkontorer, herunder overblik over de respektive statistikkers proces og udvikling

 

Leanforløbet beskriver, hvordan Virksomhedsindberetninger kan effektivisere og udvikle arbejdsgange og processer ved hjælp af Leanforløb. Projektet har følgende overordnede succeskriterier:

 

  • En optimeret sagsgang for den centrale, årlige indsamling af data, herunder forbedret kommunikation og dialog

 

  • Der skal skabes et samlet overblik over den centrale, årlige indsamling af data, herunder fastlægge hensigtsmæssige snitflader mellem Virksomhedsindberetninger og fagkontorerne

 

  • Medarbejdertilfredshed: Tilfredse medarbejdere i såvel Virksomhedsindberetning som i fagkontorerne gennem optimering af arbejdsgangen, så spildtid elimineres