COPENHAGEN CAPACITY OG COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER

Nulpunktsanalyse af Copenhagen Cleantech Cluster

 

Brøndum & Fliess gennemfører med start i 2010 og sammen med Copenhagen Capacity en femårig udviklingsanalyse af over 600 virksomheder, der kategoriseres som del af Copenhagen Cleantech Cluster, som geografisk dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland

 

Undersøgelsen opsætter målemetoder og udarbejder internetbaserede spørgeundersøgelser og analyser på baggrund af 15 effektmål, som der på virksomhedsniveau årligt følger virksomhedernes produktivitet, beskæftigelse, innovation, samarbejdsevne samt internationale konkurrenceevne. Der fokuseres både på virksomheder og offentlige vidensinstitutioner (herunder universiteter) i analyserne.