BNY

Public Digital Governance 2007

 

Rapporten, Public digital Governance 2007, gør status på den offentlige sektors anvendelse af it i strukturreformens år 0. I rapporten tages den første temperaturmåling på, hvordan den offentlige sektor er kommet fra start efter strukturreformen med at anvende it til forretningsudvikling.

I undersøgelsen tager vi udgangspunkt i 50 offentlige virksomheders første vurdering efter strukturreformen af deres strategieksekvering, deres digitale governance-model og deres organisation, processer og virksomhedskultur. Udsagn fra de offentlige virksomheder er sammenlignet med interviewudsagn fra 150 videnstunge private virksomheder, for at benchmarke de offentlige aktiviteter.

 

Parolen er blandt de offensive offentlige virksomheder: ”Skab velfærd gennem it. Sæt strøm til arbejdsprocesserne”. Rapporten vidner samtidig om, at der tegner sig et modsætningsfyldt billede i mange offentlige virksomheder. En del ledere og medarbejdere peger på en mathed efter strukturreformen og en utilfredshed med, at det er sager og opgaver, som styrer – og ikke medarbejdere/ledelse, der styrer opgaver og sager. På den måde bliver der et mindre mentalt overskud til at skabe forretningsudvikling, der forener fornyelse af processer og serviceydelser med effektivisering.

 

På den anden side vidner undersøgelsen også klart om, at på mange områder er de offentlige virksomheder på højde med den private sektor, hvad angår måden at eksekvere strategi på og arbejde med it-understøttelse på. Der er dog en central forskel, der går på, at mens de private virksomheder i markant grad udviser stort overskud på bundlinien, så slås en del offentlige virksomheder med at holde budgetterne – på trods af, at både strategieksekvering, digitale governance-modeller og organisationsudvikling gennemføres efter ”alle kunstens regler”.

 

Rapporten fokuserer på, hvordan Public Digital Governance kan bidrage til effektivisering og fornyelse i den offentlige sektor på én og samme tid. I dele af den offentlige debat modstilles forretningsudvikling (gennem innovation af enten processer og/eller produkter) og effektivisering. Rapporten fokuserer på, hvordan forretningsudvikling og effektivisering kan gå hånd i hånd.

 

Du kan downloade rapporten her