BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

Procesoptimering i Center for HR og Personale

 

Brøndum & Fliess har gennemført et større procesoptimeringsforløb i Beskæftigelsesministeriets nye Center for HR og Personale. Forløbet er baseret på Lean-tankegangen, og har omfattet udarbejdelse af optimerede processer samt detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser for over 50 processer inden for områderne rekruttering, ansættelser, tiltrædelser og oprettelser, ferie, sygdom, refusioner, fratrædelser og øvrige administrative processer.

 

Det overordnede mål med projekt var at få udarbejdet og beskrevet fælles, ensartede processer for i alt 7 enheder, som tidligere har løst opgaverne på forskellig vis. Procesoptimeringen og arbejdsgangsbeskrivelserne blev gennemført ud fra en medarbejderdrevet tilgang, og beskrivelserne udarbejdet på et så konkret niveau, at de fremover kan anvendes direkte af de relevante medarbejdere.