BALLERUP KOMMUNE

Brøndum & Fliess gennemfører en strategisk masterplan for Ballerup Kommune. Med masterplanen kan Ballerup Kommune – via et beslutnings- og prioriteringsgrundlag - træffe beslutninger vedrørende kommunens samlede ejendomsportefølje og dennes fremtid – i forhold til udvidelser eller indskrænkninger, ændret anvendelse, til- og ombygninger, nybygninger eller køb og salg.

 

Analysen rummer endvidere design af konkret datastruktur og analyseform for en præsentation af nye løsninger gennem ”rokadespor” (fokus på anvendelighed, fleksibilitet, bygningsstandard, fremtidige investeringsbehov, anlægs- og driftsøkonomi m.m.) – herunder fokus på udvikling af redskaber (scenarier, SWOT, business cases mv.).